WYSIWYG Web Builder WYSIWYG Web Builder
Firma oferuje wykonywanie projektów budowlanych , koncepcyjnych, przetargowych i wykonawczych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych wraz ze specyfikacjami, przedmiarami, kosztorysami (Norma) dla następujących obiektów:
· przemysłowych - centra logistyczne i hale produkcyjne z zapleczem socjalno- biurowym;
· handlowo usługowych - centra i galerie handlowe, hotele i biurowce;
· budownictwa mieszkaniowego - osiedla mieszkaniowe oraz domy jednorodzinne
· przyłącza elektroenergetyczne, stacje transformatorowe SN/nN
· sieci energetyczne - kablowe i napowietrzne SN, nN;
· oświetlenia - dróg, parkingów;
· przyłącza oraz kanalizacje dla instalacji telekomunikacyjnych.
Zajmujemy się również doradztwem technicznym dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z polskimi
oraz europejskimi normami i obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie:
· doradztwa w planowaniu, kosztorysowaniu i przygotowaniu koncepcji inwestycji;
· obliczania zapotrzebowania elektroenergetycznego obiektu;
· uzyskiwanie warunków technicznych oraz w dopełniania formalności z Zakładem Energetycznym.
Specjalnością firmy PROEN są projekty szeroko rozumianych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, m. in.
instalacje średniego napięcia, niskiego napięcia, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, sygnalizacji włamania i napadu,
sygnalizacji pożaru, okablowania strukturalnego, inteligentne instalacje i wiele innych.