WYSIWYG Web Builder WYSIWYG Web Builder
Nasze ostatnie realizacje:

· Obywatelskie Centrum Dialogu przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku - Projekt wykonawczy
instalacji teletechnicznych (kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, CCTV, okablowania strukturalnego,
multimedialnego systemu obsługi sal konferencyjnych, wideodomofonów, ), przedmiary, kosztorys inwestorski,
specyfikacja projektowa
· przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn - 0,4kV oraz słupa krańcowego przy ulicy Czyżewskiego w Gdańsku -
przygotowanie dokumentacji projektowej do uzgodnienia z ZE, ZUD, uzgodnienia z gestorami sieci itp.,
przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę.
· projekt dostosowania budynku hotelu Novotel Centrum w Gdańsku do wymogów ochrony przeciwpożarowej w
zakresie instalacji teletechnicznych - projekt wykonawczy rozbudowy systemu sterowania oddymianiem i
napowietrzaniem.
· Dom studencki w Gdańsku - projekt budowlany instalacji elektrycznych.
· budynek gospodarczy o funkcji magazynu płodów rolnych oraz przerabiania i mycia płodów rolnych - projekt
budowlany instalacji elektrycznych.
· projekt budowlano-wykonawczy zasilania placu budowy dla nowego budynku wydziału Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego